این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس:
دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس:
دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دبیر علمی:
دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دکتر ایمان شفیعی نژاد

دبیر اجرایی:
دکتر ایمان شفیعی نژاد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


به اطلاع می‌رساند جهت تصمیم گیری داوران محترم سومین کنفرانس سیستم‌های دینامیکی آشوبناک، دریافت ایده‌های علمی بصورت یک چکیده کفایت می‌کند. البته در مواردی که پذیرش و ارائه انجام شود، مقاله کامل نیز پس از کنفرانس در یک بازه زمانی مناسب دریافت خواهد شد.


بازگشت1398/11/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !